Co nowego w SENT?

System monitorowania przewozu został uruchomiony na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. W myśl tej ustawy zostali zobligowani do zgłaszania do rejestru zgłoszeń przewozów tzw. towarów wrażliwych, dokonywanych po drogach publicznych. Pomimo iż od początku budził wiele kontrowersji, system jest stale i konsekwentnie rozwijany. Obecnie opiera się o jedną ustawę i jej dwie nowelizacje oraz aż osiem rozporządzeń, a kolejne są już w przygotowaniu. Obie nowelizacje ustawy weszły w życie w tym roku (14 czerwca i 1 października) i przyniosły ze sobą istotne zmiany dla firm zajmujących się transportem towarów wrażliwych.
Od 1 października 2018 r. na polskich drogach obowiązują nowe przepisy dotyczące systemu SENT, związane przede wszystkim z koniecznością przesyłania lokalizacji (pozycji z GPS) podczas przewozu towarów wrażliwych. Podpowiadamy czytelnikom newslettera w jaki sposób można realizować obowiązek SENT.

 
Nowe towary na liście SENT

Początkowo obowiązek zgłaszania przewozów dotyczył tylko transportu drogowego tytoniu, paliw, alkoholu, czy oleju roślinnego. Obecnie, od 14 czerwca 2018 r., został rozszerzony o transport kolejowy, a do towarów wrażliwych dołączyły:

Pobierz obrazkiprodukty lecznicze,

Pobierz obrazkiśrodki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego,

Pobierz obrazkiwyroby medyczne, które są zagrożone brakiem dostępności na terenie RP.

Ich wprowadzenie na listę spowodowane zostało koniecznością zwalczania przez KAS procederu nielegalnego obrotu produktami leczniczymi. Na podstawie umów z koncernami farmaceutycznymi w Polsce leki mają określoną cenę i mogą być kilkakrotnie tańsze niż w krajach zachodniej Europy. Z tego też względu łatwo było zarobić na procederze obrotu farmaceutykami, polegającym na fikcyjnym wprowadzaniu ich na rynek polski, a w rzeczywistości wywozie za granicę i sprzedaży z zyskiem (jednym z zauważalnych efektów tego mechanizmu był brak określonej grupy leków w polskich aptekach). Od czerwca br., obroty hurtowni, z których wywożono leki za granicę, istotnie spadły właśnie z uwagi na wprowadzenie nowelizacji systemu SENT.

 

Zewnętrzny System Lokalizacji

W początkowej fazie zgłaszanie towarów wrażliwych odbywało się wyłącznie za pośrednictwem formularzy składanych drogą internetową przez odpowiednie podmioty na platformie PUESC. Od 1 października SENT w ramach zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. zyskał dodatkowy, bardzo istotny dla efektywności funkcjonowania śledzenia, element – ZSL – Zewnętrzny System Lokalizacji. Jest to system używany przez przewoźnika, gromadzący dane geolokalizacyjne środka transportu przekazywane z zainstalowanego w tym środku transportu urządzenia wykorzystującego technologie pozycjonowania satelitarnego i transmisji danych, takiego jak GBOX Assist. Zatem obecnie, oprócz zgłoszenia przewozu towarów szczególnych (przy wykorzystaniu formularzy), KAS otrzyma dane z GPS określające, jak ten transport jest realizowany – w czasie rzeczywistym. Oczywiście dane będą przesyłane do SENT tylko wówczas, gdy jest to konieczne i obejmować będą współrzędne geograficzne dotyczące położenia środka transportu, jego prędkość, datę i godzinę pozyskania tych współrzędnych, azymut środka transportu, błąd przekazywania danych satelitarnych oraz numer lokalizatora albo numer urządzenia. Wszystko to w sposób zautomatyzowany, bez udziału a więc maksymalnie ograniczając ryzyko błędu ludzkiego.

Pobierz obrazki

 

Jak to działa?

Pomimo, iż materiały informacyjne zamieszczone przez KAS w zakresie podłączenia urządzeń ZSL do SENT GEO, mogą budzić niepokój z uwagi na zastosowane techniczne słownictwo, to samo wykorzystanie posiadanych w pojazdach GPS-ów do celów spełnienia wymogów SENT okazuje się banalnie proste. Wystarczy, że przewoźnik (we współpracy z dostawcą GPS-ów) za pośrednictwem formularza – SENT470 , zgłosi nawet do 100 lokalizatorów (przy jednej rejestracji), które od tej chwili będą połączone z systemem SENT. Tym samym przewoźnik wypełni obowiązek prawny i pozbędzie się problemu.

Pobierz obrazki
Mobilna aplikacja – SENT GEO

Drugie rozwiązanie śledzenia wymaga zaangażowania kierowcy. W przypadku, gdy przewóz towarów wrażliwych odbywać się będzie pojazdami niewyposażonymi w zewnętrzny system lokalizacji, przewoźnik ma za zadanie zaopatrzyć kierowcę pojazdu w smartfon lub tablet, posiadający połączenie z GPS-em. Kierowca powinien za pomocą konta Google pobrać aplikację mobilną SENT GEO ze sklepu Google Play Store. Po instalacji aplikacji na urządzeniu przenośnym kierowca za pośrednictwem poczty elektronicznej musi założyć w niej swoje konto.
Pobierz obrazki

Użycie aplikacji mobilnej SENT GEO będzie mocno absorbujące dla kierowcy, który obok przestrzegania przepisów w zakresie jazdy, przerw i odpoczynków, obsługi tachografu, obsługi urządzeń do myta, realizacji przewozu drogowego, śledzenia trasy przejazdu i konieczności skupienia się na drodze, teraz będzie musiał na bieżąco śledzić aktywność telefonu z działającą aplikacją SENT. W trakcie jej użytkowania kierowca powinien na bieżąco sprawdzać połączenie aplikacji z GPS-em oraz zadbać o odpowiedni poziom baterii smartfonu poprzez włączenie trybu oszczędzania energii lub stałe podłączenie do ładowarki samochodowej, ponieważ w przypadku rozładowania urządzenia mobilnego zniknie obraz i połączenie z GPS-em.

Sama Instrukcja użytkownika mobilnej aplikacji kierowcy SENT GEO, przygotowana przez KAS, została zawarta aż na 43 stronach, co oznacza, że może być to wyzwanie dla niejednego kierowcy. Nawet przy maksymalnym zaangażowaniu kierowcy w studiowanie instrukcji i wypełnianie dokładnie jej wskazań, może dojść zawsze (w wyniku zmęczenia pracownika) do utraty uwagi i doprowadzenia do zatrzymania działania aplikacji. Tego elementu ryzyka wynikającego z czynnika ludzkiego, pozbawione jest rozwiązanie pierwsze, czyli zastosowanie zewnętrznego systemu lokalizacji.

Ustawa zakłada, że przewoźnicy w większości przypadków posiadają swoje lokalizatory (według Ministerstwa Finansów około 90 proc. firm, które przewożą posiada lokalizację swoich samochodów), lub będą chcieli zainwestować w systemy satelitarnego śledzenia pojazdów, które bez większego problemu będzie można zintegrować z systemem Ministerstwa Finansów. Zapewne więc większość firm będzie korzystać z własnych zewnętrznych systemów lokalizacji (ZSL), a aplikacja będzie używana jako system zapasowy.

Jakie sankcje i od kiedy?

Nowelizacja ustawy zakłada, że za nieprzekazywanie danych o lokalizacji pojazdu będą grozić dotkliwe kary – nie tylko firm transportowych, ale i dla samych kierowców. Nieprzesłanie danych lokalizacyjnych będzie wiązało się z karą 10 000 zł nakładaną na przewoźnika, natomiast kierowca prowadzący pojazd z towarem wrażliwym może otrzymać mandat w wysokości od 5 000 do 7 500 zł za nieprawidłowe użytkowanie lokalizatora. W taryfikatorze pojawiła się również kwota 100 tysięcy zł wymierzona przewoźnikowi w przypadku niedostarczenia zgłoszonego towaru do miejsca dostarczenia lub zakończenia przewozu na terytorium Polski. Przepisy dotyczące kar wchodzą w życie 1 stycznia 2019 r., przed tą datą warto więc zadbać o wybór dostawcy lokalizatorów zintegrowanych z systemem SENT.
Źródło: viaon.pl

O Autorze:

Rafał
Kierowca zawodowy w transporcie międzynarodowym. Obecnie od kilku lat (cysterny / kontenery spożywcze oraz chemiczne ADR). Doświadczenie zawodowe w transporcie międzynarodowym obejmującym kierunki: PL, CZ, SK, SLO, LT, LV, EST, D, A, H, HR, RO, BG, I, E, F, MC, NL, B, L, UK, IRL, DK, S, N, FIN, RUS, UA.

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o