Od końca września br. 21. Brygada Strzelców Podhalańskich przeprowadzi serię szkoleń i ćwiczeń w ramach pełnionego dyżuru Sił Odpowiedzi . Przemieszczenia sprzętu i żołnierzy Brygady będzie można obserwować na polskich drogach.

Żołnierze i sprzęt 21. Brygady Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa przemieszczą się na poligon w Orzyszu po drogach krajowych województw: podkarpackiego, lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Transporty drogowe organizowane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami i tak, aby w jak najmniejszym stopniu powodować dla kierowców. Natomiast pojazdy gąsienicowe będą przewożone koleją.

Przez cały 2020 rok,  21. Brygada Strzelców Podhalańskich pełni dyżur w ramach sił odpowiedzi NATO jako Lądowa Brygada Sił Bardzo Wysokiej Gotowości. Jesienna seria szkoleń, w tym udział w cyklicznie organizowanych ćwiczeniach,  planowana była od wielu miesięcy i jest kolejnym etapem szkolenia po uzyskaniu potwierdzenia zdolności do działania w elitarnych siłach szybkiego reagowania.

Żołnierze z 21. Brygady będą się szkolić  na poligonie w Orzyszu, przed wyjazdem za granicę, gdyż na przełomie października i listopada na Litwie będą się odbywać się dwa osobne ćwiczenia: Brilliant Jump 20 i Iron Wolf 20. To pierwsze organizowane jest w cyklu dwuletnim przez natowskie Sojusznicze Dowództwo Sił Połączonych w Brunnsum (Holandia), a drugie jest ćwiczeniem narodowym z udziałem Sojuszników z NATO organizowanym przez litewską Brygadę „Żelazny Wilk”.

Ćwiczenia z udziałem Wojska Polskiego mają na celu wypełnienie naszych zobowiązań sojuszniczych, sprawdzenie procedur przerzutu wojsk tworzących siły szybkiego reagowania NATO, w tym tzw. Szpicę NATO (VJTF) i ich gotowości do współdziałania z sojusznikami w ramach połączonej operacji obronnej na terytorium państw członkowskich NATO.

Od sierpnia 2019 roku 21. Brygada Strzelców Podhalańskich wchodzi w skład 18. Dywizji Zmechanizowanej. Jej formowanie jest jednym z kluczowych elementów procesu realnego wzmocnienia i rozbudowy potencjału obronnego Wojska Polskiego. Nowo formowany związek taktyczny będzie spełniać wszystkie standardy NATO i będzie gotowy do wykorzystania w ramach sojuszniczego wzmocnienia.  Wojsko Polskie systematycznie szkoli się, by utrzymać zdolności operacyjne i wysoki poziom gotowości bojowej.

Polska przywiązuje dużą wagę do przejrzystości działań wojskowych i dba o budowę zaufania i bezpieczeństwa w naszym regionie. Dlatego  też poinformowała wszystkie państwa członkowskie Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie o planowanych przemieszczeniach wojsk pomiędzy poligonami na terenie kraju i ich udziale w ćwiczeniach Brilliant Jump i Iron Wolf.

Po okresie mniej intensywnego szkolenia za granicami kraju, spowodowanego pandemią koronawirusa, Wojsko Polskie powraca do aktywnego udziału w planowanych wcześniej sojuszniczych i wielonarodowych ćwiczeniach. Żołnierze zachowują przy tym bardzo wysoką świadomość o sytuacji epidemicznej i stosują wszystkie nakazane środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się pandemii.

***
Trzonem VJTF 2020 ( Very High Readiness Joint Task Force) są żołnierze 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, wspierani przez jednostki z 12. Dywizji Zmechanizowanej, 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego, Żandarmerię Wojskową, a także ekspertów ds. logistyki oraz specjalistów w dziedzinie obrony przed zagrożeniami czynnikami masowego rażenia (CBRN). W skład szpicy wchodzą ponadto żołnierze 12 państw sojuszu.
***
18 września br. na poligonie w Nowej Dębie, szef MON obserwował ćwiczenie pododdziałów 18. Dywizji Zmechanizowanej, które było zorganizowane dla wojsk lądowych. Siły Powietrzne także realizują systematyczne  jesienne treningi  zgodnie narodowym planem szkolenia bądź we współdziałaniu z sojusznikami. Polskie myśliwce  biorą udział w cyklicznym ćwiczeniu prowadzonym przez USA Astral Knight w centralnej i  północnej części naszego kraju, a także zagranicą w ramach szkoleń TobruqLegacy, RamsteinAlloy.

Źródło: Serwis Rzeczypospolitej Polskiej