W zakresie dróg ekspresowych wybudowanych na terenie Warszawy zarządzanych przez GDDKiA występują następujące w ruchu na trasie:

– S8 na odcinku od w. Marki do w. Konotopa (w obu kierunkach) obowiązuje zakaz ruchu dla pojazdów ciężarowych powyżej 16t DMC w godzinach 7.00-10.00 oraz 16.00-20.00

– S2 na odcinku od al. Krakowskiej do w. Lotnisko (w obu kierunkach) obowiązuje zakaz ruchu dla pojazdów ciężarowych powyżej 16t DMC, który nie dotyczy pojazdów z identyfikatorem C16 wydawanym przez Prezydenta m.st. Warszawy oraz dojazdu do terminalu Cargo

– S7 na odcinku od w. Opacz do w. Salomea (w obu kierunkach) obowiązuje zakaz ruchu dla pojazdów ciężarowych powyżej 16t DMC, który nie dotyczy pojazdów z identyfikatorem C16 wydawanym przez Prezydenta m.st. Warszawy oraz dojazdu do terminalu Cargo

– S79 na odcinku od w. Lotnisko do w. Marynarska (w obu kierunkach) obowiązuje zakaz ruchu dla pojazdów ciężarowych powyżej 16t DMC, który nie dotyczy pojazdów z identyfikatorem C16 wydawanym przez Prezydenta m.st. Warszawy oraz dojazdu do terminalu Cargo

– S2 na odcinku od w. Lotnisko do w. Puławska (w obu kierunkach) obowiązuje całkowity zakaz ruchu pojazdów ciężarowych powyżej 16t DMC.

Źródło: GDDKiA


IDENTYFIKATORY C-5/C-10 I C-16

IDENTYFIKATORY C-5/C-10

Identyfikator C-5/C-10 uprawnia do wjazdu na teren stref 5- i 10-tonowych, znajdujących na terenie Warszawy. Strefy te oznakowane są znakami B-5 „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych” (5t) lub B-5 (10t) i obowiązują całodobowo. Co ważne, identyfikator nie uprawnia do zatrzymania pojazdu w strefie. Zatrzymanie i postój muszą odbywać się zgodnie z obowiązującymi zasadami ruchu drogowego. Wewnątrz stref znajdują się inne wyrażone np.  znakiem B-5 (2,5t) z tabliczką „Nie dotyczy służb miejskich” lub inne . Na podstawie posiadanego identyfikatora C-5/C-10 nie można wjeżdżać pod tego typu ograniczenia.

Wydawanie identyfikatorówC-5/C-10

 • Identyfikatory wydawane są na podstawie wniosku, do którego należy dołączyć dokumenty potwierdzające konieczność wjazdu na teren danej strefy. W przypadku aut o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 16 ton, można ubiegać się o wydanie identyfikatora uprawniającego do wjazdu na teren tzw. całej strefy. Pojazd uprawniony jest do poruszania się po ulicach znajdujących się w poszczególnych dzielnicach oraz będących w zarządzie Zarządu Dróg Miejskich tj. krajowych, wojewódzkich i powiatowych. Ważne: należy udokumentować konieczność dojazdu do poszczególnych miejsc wskazanych we wniosku.
 • Dla pojazdu powyżej 16 ton (DMC) wymagane jest wpisanie we wniosku trasy/tras przejazdu do miejsca/miejsc docelowych na terenie strefy. Trasę należy wpisać ulica po ulicy, zaczynając od wjazdu w strefę.
 • W przypadku konieczności wjazdu w ulicę gminną (zarządzaną przez dzielnicę), wniosek przekazywany jest przez ZDM do odpowiedniego Urzędu Dzielnicy lub zarządcy drogi, z prośbą o wydanie opinii. Na podstawie uzyskanej opinii przygotowujemy identyfikatory. Wyjątkiem jest Urząd Dzielnicy Białołęka, który sam wydaje identyfikatory C-5/C-10.

Zezwolenia wydawane są na 3 miesiące dla pojazdów o DMC powyżej 16 ton i na 6 miesiący dla pojazdów o DMC do 16 ton.

Wykaz wymaganych dokumentów, które należy dołączyć do wniosku dostępny jest w Regulaminie wydawania identyfikatorów C-5/C-10 (do pobrania na dole strony). Czas realizacji wniosku to maksymalnie 30 dni, a w przypadku konieczności uzyskania opinii z Urzędu Dzielnicy – czas ten uzależniony jest od terminu otrzymania opinii.

Kontakt IDENTYFIKATORY C-5/C-10

Zespół ds. wydawania identyfikatorówC-5/C-10:

Identyfikatory C5/C10
tel. 22 55 89 208
e-mail: identyfikatory@zdm.waw.pl

Godziny wydawania identyfikatorówC-5/C-10:
 • poniedziałek: 13.00 – 15.00
 • wtorek: 9.00 – 11.00
 • środa: dzień bez obsługi interesantów
 • czwartek: 13.00 – 15.00
 • piątek: 9.00 – 11.00

Odbiór identyfikatorów odbywa się w siedzibie ZDM przy Chmielnej 120 (pokój nr 10, parter).

UWAGA!!! Ze względu na pandemię COVID-19 odbiór identyfikatorów C-16, C-5, c-10, TK odbywa się tylko drogą pocztową – wysyłka. 


IDENTYFIKATORY C-16

Zgodnie z decyzją Prezydenta m.st. Warszawy na terenie Warszawy obowiązuje zakaz poruszania się pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton, w godzinach 7.00 – 10.00 oraz 16.00 – 20.00.

Identyfikator C-16 dotyczy ograniczenia godzinowego ruchu pojazdów ciężarowych na terenie Warszawy. Zakaz wjazdu i poruszania się pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) powyżej 16 ton obowiązuje w godz. 7.00 – 10.00 i 16.00 – 20.00. Strefa zakazu oznakowana jest na wjazdach znakami B-5 (16 ton) z tabliczkami o treści „Obowiązuje w godz. 7.00 – 10.00; 16.00 – 20.00 z wyłączeniem pojazdów z identyfikatorem C-16” i „Całodobowo dotyczy przejazdu tranzytowego przez Warszawę”.

Ruch tranzytowy niezwiązany z obsługą aglomeracji warszawskiej odbywa się po sieci dróg objazdowych wyznaczonych drogami krajowymi nr 50 i 62 oraz drogą krajową nr 60. Pojazdy, które potrzebują wjechać do stref ograniczenia tonażowego, muszą posiadać stosowny identyfikator.

Dla pojazdów o DMC powyżej 16 ton , które w związku z prowadzoną działalnością muszą wjechać na teren Warszawy w godzinach obowiązującego ograniczenia, Zarząd Dróg Miejskich wydaje identyfikatory.  Szczegółowy wykaz podmiotów, które mogą ubiegać się o wydanie identyfikatora dostępny jest w Regulaminie wydawania identyfikatorów C-16 (do pobrania na dole strony).

Wydawanie identyfikatorówC-16

 • Osoba/firma ubiegająca się o wydanie identyfikatora C-16 składa wypełniony wniosek dostępny na naszej stronie internetowej do którego należy załączyć kopie dokumentów potwierdzających konieczność wjazdu pojazdu w godzinach zakazu np. umowa, zlecenie, WZ, CMR – list przewozowy (oświadczenia firm współpracujących nie są wystarczającym potwierdzeniem), kopie dowodów rejestracyjnych oraz dokumenty firmy (KRS lub CEIDG).
 • Identyfikatory wydawane są na okres od 3 miesięcy do 1 roku (na podstawie złożonych dokumentów)
 • Posiadanie identyfikatora C16 nie uprawnia do wjazdu w strefy ograniczeń tonażowych 5 i 10 ton oraz pod inne ograniczenia tonażowe
 • Identyfikator C16 nie uprawnia do przejazdu tranzytowego.

Czas realizacji wniosku to maksymalnie 30 dni.

Kontakt IDENTYFIKATORY C-16

Zespół ds. wydawania identyfikatorówC-16:

Identyfikatory C16
tel. 22 55 89 144
e-mail: identyfikatory@zdm.waw.pl

Godziny wydawania identyfikatorów C-16
 • poniedziałek: 13.00 – 15.00
 • wtorek – 9.00 – 11.00
 • środa: dzień bez obsługi interesantów
 • czwartek: 13.00 – 15.00
 • piątek: 9.00 – 11.00

Odbiór identyfikatorów odbywa się w siedzibie ZDM przy Chmielnej 120 (pokój nr 10, parter).

INERAKTYWNA OGRANICZEŃ TONAŻOWYCH C5 C10 C16 DOSTĘPNA JEST POD TYM LINKIEM:

Źródło: ZDM Warszawa Foto: ZDM Warszawa