KAS OBEJMIE MONITORINGIEM OLEJE SPOŻYWCZE

Po wakacjach Krajowa Administracja Skarbowa włączy do towarów objętych systemem monitorowania oleje spożywcze.

Od 22 września 2017 r., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego przewozu towarów (w świetle art. 3 ust. 11 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o […]