Według informacji Duńskiego Ministerstwa Transportu przewiduje się w Danii z dniem 1 lipca 2018 r. ograniczenie czasu postoju samochodów ciężarowych na 90 publicznych parkingach wzdłuż autostrad do maksymalnie 25 godzin.

Za naruszenie tych przepisów planuje się nałożenie od 1 stycznia 2019 r. karę w wysokości 2000 DDK (ok. 268 euro).
Ponadto kara za niedozwolone parkowanie na drogach dojazdowych i wyjazdowych z autostrad wzrośnie do 3000 DDK (ok. 402 euro).

Wprowadzenie tych przepisów ma na celu całkowite zniwelowanie, zwłaszcza w weekendy użytowania parkingów publicznych jako „placów kempingowych”.