AKTUALIZACJA 19.03.2020

Ważna informacja dotycząca wypełniania kart lokalizacyjnych na granicy

Decyzją Ministra Zdrowia osoby wjeżdżające do Polski zwolnione z obowiązkowej kwarantanny nie muszą wypełniać karty lokalizacyjnej w trakcie kontroli na granicy. Dotyczy to m.in. osób przekraczających granicę w ramach wykonywania czynności zawodowych w państwie sąsiadującym przez osobę wykonującą czynności zawodowe w tym państwie, w tym będącą kierowcą obsługującym pojazd samochodowy w transporcie drogowym.

Zmiana zostaje wprowadzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (link do rozporządzenia: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/478 ).

W pozostałych przypadkach, osoby przekraczające granicę powinny wypełnić karty lokalizacyjne. Zebrane w ten sposób dane będą służyły m.in. służbom sanitarnym  do kontaktu z osobami odbywającymi kwarantannę.

Źródło: katowice.witd.gov.pl


W związku z decyzją o wprowadzeniu kontroli sanitarnych na głównych przejściach granicznych, w ramach działań zapobiegawczych niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się w Polsce koronawirusa, poniżej zamieszczamy wzory tzw. formularzy lokalizacyjnych. Zebrane w ten sposób dane będą służyły służbom sanitarnym do kontaktu z pasażerami w razie stwierdzenia ryzyka zarażenia ich ww. wirusem.

W pierwszej kolejności, zostały uruchomione na zachodniej granicy kraju w odniesieniu do zbiorowego transportu drogowego. Następnie, zakres kontroli będzie rozszerzany na pozostałe przejścia graniczne oraz inne rodzaje transportu.

Prosimy wszystkich pasażerów, w trosce o ich zdrowie, o rzetelne wypełnianie formularzy, a przewoźników i operatorów o w miarę możliwości wcześniejsze udostępnienie pasażerom formularzy do wypełnienia, tak by kontrola na granicy mogła przebiec szybko i sprawie.

Materiały do pobrania / wydruku

Karta kierowcy / driver from

Karta pasażera / passenger from

Karta kierowcy / карта водителя

Karta pasażera / пассажирская карта

Karta kierowcy / карта водія

Karta pasażera / пассажирська карта

Źródło:


Ja osobiście wypełniałem formularz w miniony piątek, otrzymując go od niemieckiego pracodawcy, wracając z pracy w DE do PL. Ważne aby każdy kierowca wypełnił formularz dokładnie i w całości, a przede wszystkim wydrukuje zanim wyruszy w trasę. Prośba do pracodawców aby w miarę możliwości w formularzach do druku dla pracowników nanieśli swoje dane, tak jak to było w moim przypadku. Z pewnością będzie to miało również niemały wpływ na skrócenie czasu odprawy i utrudnień na granicach. Szerokości i zdrowia koledzy!