Za płacimy jak w kraju…

Wielu kierowców zastanawia się ile wyniosą opłaty po zniesieniu roamingu po 15 czerwca. Za rozmowy będziemy płacić teraz według tego jaki posiadamy abonament krajowy, od wysokości opłacanego przez nas abonamentu operatorzy będę również przydzielać ilość dostępnych megabajtów podczas używania internetu.

Jeżeli Twoja umowa z operatorem telefonii komórkowej obejmuje usługi roamingu, będzie ona automatycznie uznawana za umowę roamingu po cenach krajowych. Domyślną opcją wszystkich nowych umów telefonii komórkowej z usługami roamingu będzie po cenach krajowych.

Natomiast jeśli dzwonimy na numer zagranicznego operatora, naliczana jest już opłata.

Wyjatek stanowi tzw. rozmowa lokalna. Jeżeli numer zagraniczny przebywa w macierzystym kraju i my również w nim jesteśmy, rozliczani jesteśmy jak za połaczenie lokalne (czyli krajowe).


Ile otrzymamy GB w pakiecie?

W tej kwestii jest to uzależnione od ceny… im większy płacimy abonament tym więcej będziemy mogli korzystać z internetu w ramach pakietów (przyznanych przez operatora) za granicą.

Pułap stawek za przesył danych będzie kolejno obniżany 1 stycznia każdego roku, począwszy od 2018 r., w następujący sposób: 6 euro, 4,50 euro, 3,50 euro, 3 euro aż do 2,50 euro w 2022 r. Pułap stawek obowiązujących po 2019 r. może zostać skorygowany w wyniku przeglądu hurtowych rynków roamingu w 2019 r.

Roaming podczas podróży promem lub samolotem

Podróżując promem lub samolotem w UE, możesz korzystać z roamingu po cenach krajowych, o ile jesteś połączony z naziemną (opartą na przekaźnikach lądowych) siecią telefonii komórkowej. Jeśli usługi komórkowe są świadczone za pośrednictwem systemów satelitarnych, roaming po cenach krajowych nie ma zastosowania i zostaną Ci naliczone opłaty za nieregulowane usługi roamingowe (bez pułapów cenowych) które często przekraczają kilkanaście zł/min połaczenia oraz bardzo duże opłaty za transfer danych. Np. poprzez niezablokowanie roamingu danych, krótki rejs promem z Plymouth w UK do Francji jeśli nie mamy blokady kosztów (ustawienia operatora) może się zakończyć rachunkiem nawet na kilka tysięcy PLN. Pamiętajmy że smartfony same pobierają aktualizacje w tle bez informowania nas o tym, a każda aplikacja podczas aktualizacji to od kilku do kilkudziesięciu MB (megabajtów). 

Przed wjazdem na prom, wyłączmy telefon lub ustawmy go w tryb samolotowy.

Photo credit: Foter.com   Photo credit: Foter.com

Przeczytaj również:

Roaming po cenach krajowych

Unijne zasady dotyczące roamingu po cenach krajowych oznaczają, że korzystając ze swojego telefonu komórkowego podczas podróży z własnego kraju do dowolnego kraju UEnie musisz ponosić żadnych dodatkowych opłat za roaming. Zasady te mają zastosowanie, gdy przebywając za granicą, dzwonisz (na numery telefonów komórkowych i stacjonarnych), wysyłasz wiadomości tekstowe (SMS-y) i używasz usług związanych z danymi.

Za korzystanie z tych usług podczas podróży po UE płacisz dokładnie tę samą cenę, jaką zapłaciłbyś, gdybyś był w swoim kraju. W praktyce Twój operator po prostu nalicza opłaty lub odlicza wykorzystanie roamingu z puli Twojego krajowego planu taryfowego/pakietu telefonii komórkowej.

Jeżeli Twoja umowa z operatorem telefonii komórkowej obejmuje usługi roamingu, będzie ona automatycznie uznawana za umowę roamingu po cenach krajowych. Domyślną opcją wszystkich nowych umów telefonii komórkowej z usługami roamingu będzie roaming po cenach krajowych.

Warunki

Roaming po cenach krajowych przeznaczony jest dla osób, które czasami wyjeżdżają z kraju, w którym mieszkają lub z którym łączą je trwałe więzy, np. w którym pracują lub studiują. Ten rodzaj roamingu nie ma być wykorzystywany w sposób stały. Jeżeli spędzasz więcej czasu w swoim kraju niż za granicą lub gdy częściej używasz swojego telefonu komórkowego we własnym kraju niż za granicą, możesz swobodnie korzystać z roamingu po cenach krajowych, przebywając w dowolnym miejscu w UE. Taką sytuację uznaje się za „uczciwe korzystanie z usług roamingu”.

Jeśli stale używasz swojego telefonu komórkowego za granicą, Twój operator telefonii komórkowej może naliczyć Ci opłaty za korzystanie z roamingu. Istnieją jednak pułapy tych opłat (zob. poniżej zasady uczciwego korzystania).

Przy przekraczaniu granicy w obrębie UE będziesz nadal otrzymywać od swojego operatora telefonii komórkowej wiadomość tekstową informującą, że korzystasz z roamingu, i przypominającą stosowane przez operatora zasady uczciwego korzystania.

Zasady uczciwego korzystania

Operatorzy telefonii komórkowej mogą stosować tzw. „zasady uczciwego korzystania”, aby zapewnić wszystkim klientom korzystającym z roamingu dostęp do roamingu po cenach krajowych i czerpanie korzyści z tego systemu (tj. regulowanych usług roamingu w cenie krajowej) podczas podróży w UE. Operatorzy telefonii komórkowej mogą stosować sprawiedliwe, uzasadnione i proporcjonalne mechanizmy kontrolne, aby zapobiegać nadużywaniu tych zasad.

Zasady uczciwego korzystania i limity danych

Kiedy korzystasz z roamingu po cenach krajowych, nie ma ograniczeń liczbowych dotyczących połączeń głosowych i SMS-ów, lecz istnieją zasady i limity dotyczące wykorzystania danych w cenie krajowej wynikające z rodzaju zawartej umowy.

W pewnych szczególnych przypadkach (zob. poniżej), po przekroczeniu odpowiednio wysokiego limitu danych przesyłanych w roamingu po cenie krajowej, możesz być zmuszony do zapłacenia dodatkowej należności za roaming danych, która będzie odpowiadać maksymalnej cenie hurtowej (ogólnounijnej) za transmisję danych (7,70 euro/GB danych w 2017 r. plus VAT). Ta hurtowa cena roamingu jest maksymalną ceną, jaką Twój operator krajowy musi zapłacić operatorowi zagranicznemu, gdy korzystasz z usług roamingu danych.

Limity danych – karty prepaid

Jeżeli masz telefon na kartę typu prepaid (co oznacza, że płacisz z wyprzedzeniem za używanie telefonu komórkowego), możesz korzystać z roamingu po cenach krajowych. Jednak Twój operator telefonii komórkowej może zastosować limit ilości danych w roamingu po cenach krajowych, jeśli płacisz za jednostkę, a Twoja krajowa cena jednostkowa za transmisję danych jest niższa niż 7,70 euro/GB.

Jeśli Twój operator telefonii komórkowej stosuje limit ilości danych w roamingu po cenach krajowych, limit ten powinien odpowiadać co najmniej ilości otrzymanej w wyniku podzielenia przez kwotę 7,70 euro środków pozostałych na karcie prepaid. Otrzymasz tę samą pulę danych w roamingu, za jaką zapłaciłeś z góry. Możesz oczywiście doładować konto podczas korzystania z roamingu.

Prawdziwa historia

Jana mieszka na Słowacji i ma telefon na kartę prepaid na kwotę 20 euro (w tym VAT), obejmującą połączenia, SMS-y i usługi związane z danymi. W chwili wyjazdu na wakacje do Hiszpanii na karcie pozostało jej 12 euro (bez VAT). Oznacza to, że podczas wakacji w Hiszpanii Jana może dokonać transmisji takiej ilości danych, która odpowiada wartości środków dostępnych na karcie. Przysługuje jej co najmniej 1,5 GB danych w roamingu (12 euro/7,70 euro = 1,5).

Limity danych – pakiety krajowe bez limitu danych

Jeśli zawarłeś umowę, na mocy której płacisz ustaloną opłatę miesięczną za usługi w pakiecie bez limitu danych, Twój operator telefonii komórkowej musi zapewnić Ci dużą ilość danych w roamingu po cenach krajowych. Dokładna ilość będzie uzależniona od ceny, którą płacisz za swój pakiet usług telefonii komórkowej. Pula danych w roamingu musi stanowić co najmniej dwukrotność ilości otrzymanej w wyniku podzielenia ceny (bez VAT) Twojego pakietu usług telefonii komórkowej przez maksymalną cenę hurtową transmisji danych w roamingu (7,70 euro w 2017 r.).

Na przykład: płacisz 40 euro (bez VAT) za swój pakiet usług telefonii komórkowej obejmujący nieograniczoną liczbę połączeń, SMS-ów i danych. Kiedy korzystasz z roamingu po cenach krajowych w UE, przysługuje Ci nieograniczona liczba połączeń i SMS-ów oraz co najmniej 10,3 GB danych (2 x (40 euro/7,70 euro) = 10,3).

Twój operator musi Cię poinformować o limicie danych dostępnym w roamingu po cenach krajowych. Jeśli korzystając z roamingu, przekroczysz ten limitdodatkowa należność będzie równa maksymalnej cenie hurtowej za transmisję danych, wynoszącej 7,70 euro/GB danych (plus VAT) w 2017 r., a w 2018 r. – 6 euro/GB (plus VAT). Maksymalna cena za transmisję danych będzie nadal maleć po 2018 r.

Limity danych – pakiety krajowe z limitem danych

Jeśli masz limit transmisji danych lub bardzo niską stawkę za ich transmisję (poniżej 3,85 euro w 2017 r.), Twój operator może zastosować limit „uczciwego wykorzystania” danych w ramach roamingu. Limit ten oblicza się na podstawie ceny detalicznej Twojego krajowego pakietu usług telefonii komórkowej, podobnie jak w przypadku pakietów bez limitu danych (zob. powyżej). Twój operator musi poinformować Cię z wyprzedzeniem o tym limicie i będzie musiał ostrzec Cię, gdy go wyczerpiesz. Pamiętaj, że możesz nadal korzystać z roamingu danych, lecz Twój operator naliczy dodatkową należność. Ta dodatkowa należność będzie równa maksymalnej cenie hurtowej za transmisję danych, wynoszącej 7,70 euro/GB danych (plus VAT) w 2017 r., a w 2018 r. – 6 euro/GB (plus VAT). Maksymalna cena za transmisję danych będzie nadal maleć po 2018 r.

Inne umowy

Operatorzy mogą również oferować umowy bez usług roamingowych albo specjalnie sformułowane alternatywne umowy roamingowe z taryfami niepodlegającymi zasadom roamingu po cenach krajowych (np. jeśli korzystasz z roamingu poza UE), lecz tego typu opcje muszą być świadomie wybrane przez klienta. Jako że operatorom telefonii komórkowej wolno oferować niższe stawki, należy porównywać oferty, żeby znaleźć najkorzystniejszą i odpowiadającą konkretnym potrzebom.

Zasady uczciwego korzystania – monitorowanie

W ramach zasad uczciwego korzystania Twój operator może przez okres 4 miesięcy monitorować i sprawdzać Twój sposób korzystania z roamingu. Jeżeli w tym okresie spędzasz więcej czasu za granicą niż we własnym kraju oraz jeśli częściej korzystasz z usług w roamingu niż z usług krajowych , Twój operator może się z Tobą skontaktować i poprosić o wyjaśnienie Twojej sytuacji. Będziesz mieć na to 14 dni. Jeśli nadal będziesz spędzać więcej czasu za granicą niż we własnym kraju i jeśli będziesz nadal częściej korzystać z usług w roamingu niż z usług krajowych, Twój operator może zacząć naliczać dodatkową należność za Twoje wykorzystanie roamingu. Maksymalna wysokość dodatkowych należności (bez VAT) jest następująca:

  • 3,2 centa za minutę wykonanego połączenia głosowego
  • 1 cent za SMS
  • 7,70 euro za GB danych (pułap w 2017 r.)

Pułap stawek za przesył danych będzie kolejno obniżany 1 stycznia każdego roku, począwszy od 2018 r., w następujący sposób: 6 euro, 4,50 euro, 3,50 euro, 3 euro aż do 2,50 euro w 2022 r. Pułap stawek obowiązujących po 2019 r. może zostać skorygowany w wyniku przeglądu hurtowych rynków roamingu w 2019 r.

Zasady uczciwego korzystania – pracownicy transgraniczni

Jeśli pracujesz w jednym kraju UE, a mieszkasz w innym, możesz wybrać operatora telefonii komórkowej w dowolnym z tych krajów i korzystać z roamingu po cenach krajowych, używając karty SIM z kraju, w którym mieszkasz, lub z kraju, w którym pracujesz. Zasady uczciwego korzystania z roamingu po cenach krajowych mają w takim przypadku zastosowanie: jeśli logujesz się co najmniej raz dziennie do sieci swojego operatora krajowego, liczy się to jako dzień obecności w Twoim kraju (nawet jeśli wyjeżdżasz za granicę tego samego dnia).

Wykonywanie połączeń ze swojego kraju / roaming poza UE

Wykonywania połączeń z własnego kraju do innego kraju UE lub kraju spoza UE nie uznaje się za roaming, tak więc zasady roamingu po cenach krajowych nie mają zastosowania. Musisz zdawać sobie sprawę, że ceny za takie połączenia nie są regulowane i mogą być wysokie.

Koszt roamingu (a zwłaszcza roamingu danych) w krajach spoza UE może być wysoki, więc żeby uniknąć płacenia wygórowanych rachunków za roaming, sprawdź u swojego operatora przed udaniem się w podróż koszt roamingu poza UE.

Roaming podczas podróży statkiem lub samolotem

Podróżując statkiem lub samolotem w UE, możesz korzystać z roamingu po cenach krajowych, o ile jesteś połączony z naziemną (opartą na przekaźnikach lądowych) siecią telefonii komórkowej. Jeśli usługi komórkowe są świadczone za pośrednictwem systemów satelitarnych, roaming po cenach krajowych nie ma zastosowania i zostaną Ci naliczone opłaty za nieregulowane usługi roamingowe (bez pułapów cenowych).

Ochrona danych osobowych

Twój operator jest zobowiązany do przestrzegania odpowiednich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i może wykorzystywać Twoje dane (którymi już dysponuje do celów wystawiania faktur) jedynie do sprawdzania i porównywania Twojego korzystania z usług w roamingu z korzystaniem z usług krajowych.

W razie problemów – Twoje prawa konsumenckie

Jeśli uważasz, że Twój dostawca usług nie przestrzega zasad roamingu po cenach krajowych i naliczył Ci opłaty za usługi roamingowe, z których korzystałeś podczas podróży po UE, skontaktuj się ze swoim operatorem i skorzystaj z dostępnej procedury składania zażaleń, żeby zakwestionować te dodatkowe opłaty.

Źródło: europa.eu