Aby zwiększyć Belgijska Agencja Dróg i Ruchu (AWV) ogranicza towarów niebezpiecznych w (transport ADR) przez tunel od 1 października 2020 r.

Ograniczenia nie będą dotyczyły zwykłych ciężarówek.

Agencja Dróg i Ruchu działa na różnych torach. Prowadzona jest systematyczna konserwacja, odnawianie i dostosowywanie infrastruktury (bezpieczeństwa), a także kładziony jest nacisk na ograniczanie różnego typu ryzyka w ruchu drogowym.

W kontekście bezpieczeństwa w tunelach Agencja Dróg i Ruchu przeprowadziła analizę ryzyka dotyczącą tunelu Beverentunnel. Pokazuje to, że zagrożenie bezpieczeństwa w tunelu w obecnym stanie i okolicznościach przekracza obowiązujące normy. W tunelu dochodzi do wielu wypadków, a drogi ewakuacyjne nie zapewniają dostatecznej ochrony, wentylacja, korytarze ewakuacyjne i kanały ściekowe nie spełniają należycie funkcji do odprowadzania niebezpiecznych cieczy.

Zmiana kategorii ADR zacznie obowiązywać od 1 października 2020 r . O zmianach będą informować znaki drogowe. Od tego momentu przewozy ADR pomiędzy Waaslandhaven-North i Waaslandhaven-South będą odbywać się drogą na powierzchni.

Objazd jest oznaczony żółtymi znakami z literą T i U .

Trasa T: z północy na południe
Trasa U: z południa na północ

Od momentu wprowadzenia ograniczenia będą również regularne i systematyczne przeprowadzane przez zespoły kontroli drogowej, tam gdzie to możliwe, wspierane przez policję federalną. Na kierowców nie stosujących się do zakazu będą nakładane .

Poniżej plan objazdu dla przesyłek ADR od 1 października 2020 r

Wokół tunelu powstanie również infrastruktura, w postaci szlabanów oraz sygnalizacji świetlnej, aby ruch drogowy mógł zostać automatycznie i zdalnie zamknięty w sytuacji wypadku.

Bariery i sygnalizacja świetlna są obecnie instalowane i zostaną przetestowane jesienią 2020 roku.

Zmiana kategorii ADR Beverentunnel na D i towarzyszące mu środki bezpieczeństwa to środki doraźne, ograniczające ryzyko poważnych incydentów w tunelu.

Głównym celem jest gruntowna renowacja tunelu Beverentunnel, a tym samym ponowne przywrócenie transportu  wszystkich kategorii ADR w możliwie jak najkrótszym czasie. Wymaga to poważnych prac w celu wzmocnienia konstrukcji tunelu pod kątem odporności na ogień i wybuchy, usuwania substancji niebezpiecznych (płynnych), koncepcji wentylacji, koncepcji ewakuacji itp.

Przygotowania do prac remontowych już trwają. Obecnie szczegółowo badany jest aktualny stan tunelu. Na tej podstawie opracowywana będzie metoda realizacji wraz z technicznymi planami projektowymi. Badanie potrwa około kolejnego roku. Następnie urząd wystąpi o pozwolenie środowiskowe (lato 2021-wiosna 2022) i wybierze wykonawcę (wiosna 2022-lato 2022). Wykonanie prac szacuje się na około 2 lata, tak aby tunel mógł być ponownie optymalnie użytkowany od 2024 roku.

Agencja Dróg i Ruchu (AWV) prosi również o poinformowanie swoich pracowników oraz kierowców i rozpowszechnianie informacji wśród firm transportowych. Ulotki informacyjne są również kolportowane na terenie firm wokół Antwerpii.

Źródło: wegenenverkeer.be