Duża liczba przetargów dla nowych inwestycji z Programu Budowy Dróg Krajowych () o łącznej wartości robót budowlanych blisko 12 mld zł to duże i odpowiedzialne wyzwanie na najbliższe sześć miesięcy. To lwia część planu na ten rok. Dotychczas ogłosiliśmy na kwotę ponad 2mld złotych.
Drogi w przetargach

Wśród nich znajdują się m.in. 172 km drogi ekspresowej S19 na terenie woj. podlaskiego
i podkarpackiego, blisko 60 km S7 na Mazowszu i w Małopolsce, prawie 50 km S11
w woj. zachodniopomorskim, blisko 47 km S1 w woj. śląskim czy ponad 37 km autostrady A2 w stronę Siedlec. To również przetargi na ostatni w ciągu S3 odcinek umożliwiający dojazd do Świnoujścia,
a także fragment S14 domykający zachodnią obwodnicę Łodzi. Większość tych inwestycji realizowana będzie w systemie projektuj i buduj, czyli wykonawcy będą musieli najpierw drogę zaprojektować,
a później po uzyskaniu stosownych zezwoleń przystąpią do prac budowlanych.

 

Pierwsze półrocze 2019 na dobry początek…

Od 1 stycznia w ramach nowo realizowanych inwestycji z Programu Budowy Dróg Krajowych (załącznik nr 1) ogłosiliśmy 6 postępowań na drogi o łącznej długości blisko 86 km i wartości robót budowlanych na ponad 2 mld złotych.

 

Lista przetargów ogłoszonych od 1 stycznia br.:

A18 Olszyna-Golnice (przebudowa jezdni południowej) odcinek 2 – 21,90 km

S11 Koszalin – Szczecinek, węzeł Koszalin Zachód – węzeł Zegrze Pomorskie (z węzłem) – 16,81 km

S11 Koszalin – Szczecinek, węzeł Zegrze Pomorskie (bez węzła) – węzeł Koszalin Południe (z węzłem) – 19,28 km

S11 Koszalin – Szczecinek, węzeł Koszalin Południe (bez węzła) – węzeł Bobolice (z węzłem) – 11,61 km

S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi Zad. B – Odcinek II węzeł „Łódź Teofilów” (bez węzła) – DK91 w m Słowik – 16,34 km

DK78 budowa I odcinka obwodnicy Poręby i Zawiercia – 16,7 km

 

…ale dużo więcej przed nami

Większość przetargów zaplanowanych na tym roku zostanie ogłoszonych w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Do końca 2019 roku planujemy ogłosić w ramach nowo realizowanych inwestycji z Programu Budowy Dróg Krajowych (załącznik nr 1) postępowania na jedenaście zadań o łącznej długości około 250 km. Koszty robót budowlanych szacujemy na kwotę blisko 12 mld złotych.

 

Kontynuacja prac

Dla inwestycji, na których rozwiązaliśmy umowy szukamy nowych wykonawców. Ogłaszamy również nowe przetargi w miejsce poprzednio unieważnionych. Trwa już przetarg na kontynuację prac na budowie drogi ekspresowej S3 od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ o długości ok. 14,4 km. Prowadzone są również negocjacje na roboty zabezpieczające na budowie autostrady A1 na odcinku węzeł Częstochowa Północ – węzeł Częstochowa Blachownia.

 

W lipcu planujemy otwarcie ofert na dokończenie prac na funkcjonującej już S8 Marki – Kobyłka. Wszystkie te odcinki realizowały konsorcja z udziałem firmy Salini Impregilo. Przygotowujemy się również do ogłoszenia przetargów na kolejnych dwóch odcinkach, na których odstąpiliśmy od kontraktu z firmą Rubau, tj. S7 pomiędzy węzłami Lotnisko i Lesznowola (6,6 km) oraz S61 Podborze – Śniadowo (19,5 km).

 

Na przełomie lipca i sierpnia ogłosimy przetargi na dokończenie trzech odcinków S5, na których odstąpiliśmy od umowy z firmą Impressa Pizzarotti: Nowe Marzy – Dworzysko (23,3 km), Dworzysko – Aleksandrowo (22,4 km) oraz Białe Błota – Szubin (9,7 km).

 

Toczy się powtórzony przetarg na przebudowę i dostosowanie 22 km drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady pomiędzy węzłami Żary Zachód oraz Iłowa. W tym postępowaniu zrezygnowaliśmy ze stosowania dodatkowych kryteriów oceny ofert. Analiza dotychczasowych przetargów pokazała, że wykonawcy najczęściej w takim samym stopniu spełniali dodatkowe kryteria pozacenowe takie jak: szorstkość nawierzchni, czas realizacji czy doświadczenie personelu. W efekcie o wyborze najkorzystniejszej oferty i tak ostatecznie decydowała cena. Dlatego też w kolejnych przetargach każdorazowo będziemy analizować czy korzystać z dodatkowych kryteriów oceny ofert, których stosowanie wydłużało postępowanie i sztucznie zawyżało wartość ofert.

 

Lista przetargów planowanych na II półrocze 2019 r:

A2 Warszawa – wschodnia gr. państwa bez obw. Mińska Maz. odc. w. Ryczołek (koniec obw. Mińska Maz.) -Siedlce – 37,49 km

S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku-Białej – 39,71 km

S1 Pyrzowice – Kosztowy, odc. Podwarpie – Dąbrowa Górnicza (przebudowa dk1) – 6,95 km

S3 Świnoujście -Troszyn – 32,95 km

S5 Ornowo – Wirwajdy – 5,02 km

S7 Płońsk (S10) – Warszawa (S8), odc. Płońsk (S10) – Czosnów – 34,63 km

S7 Moczydło (gr. woj. świętokrzyskiego) – Szczepanowice – 24,04 km

S17 w. Drewnica – w. Ząbki – 3,60 km

S19 Choroszcz (w. Białystok Zachód)  – Ploski – 53,33 km

S19 w. Rzeszów Południe (bez węzła) – w. Babica (z węzłem) – 10,25 km

DK75 odc. Brzesko – Nowy Sącz Odc. I – II etap łącznika „brzeskiego” – 2,99 km

 

A co po 2019 roku?

Najbliższe lata to kolejne postępowania i budowy, tak aby dokończyć najważniejsze ciągi drogowe w kraju. W latach 2020-2022, zgodnie z PBDK, planujemy ogłosić postepowania przetargowe na realizację nieco ponad 600 km nowych dróg. To kolejne place budów i pula środków do wykorzystania przez branżę.

Dialog, współpraca i transparentność

Już na początku roku rozpoczęliśmy szeroką debatę i dialog z branżą, m.in. podczas spotkania z generalnymi wykonawcami . Wszystko po to, aby zoptymalizować działania zorientowane na wspólny cel, jakim jest sprawna budowa dróg w Polsce. Nie rzucamy słów na wiatr i już w styczniu br. odpowiedzieliśmy na zapotrzebowanie rynku i wprowadziliśmy nowych mechanizm waloryzacji . Jasno określone zasady, prosty sposób wyliczenia, wskaźniki bazowe to tylko niektóre korzyści wynikające z nowego systemu waloryzacji.

 

Odpowiedzialność i działania inwestora

Obecnie buduje się wiele nowych dróg, a przed nami kolejne ogłoszenia przetargów. To ważne, aby maksymalnie wykorzystać doświadczenie polskiej branży budowlanej i zoptymalizować działania wszystkich uczestników rynku. jako największy inwestor drogowy czuje się w obowiązku odpowiedzialnie zarządzać swoimi kontraktami.

 

Zadaniem publicznego inwestora jest takie zaplanowanie przetargów w czasie, aby nie powodować „spiętrzeń”, co może przełożyć się na sztuczny wzrost cen oraz ograniczyć konkurencję. GDDKiA rozkłada w czasie swój portfel zamówień, aby stabilizować sytuację i przetargi odpowiednio umiejscowić na osi czasu.

 

Jednocześnie bieżąca wymiana informacji na linii inwestor – branża i kompletna informacja o planowanych postępowaniach (nasze bieżące i cykliczne publikacje „Najbliższe otwarcia ofert i ogłoszenia o przetargach”, „Najbliższe przetargi drogowe”) dają branży możliwość właściwego zaplanowania frontu robót.

 

Odpowiedzialność branży

Duży portfel zamówień GDDKiA i znacząca liczba przetargów jest odpowiedzią na zapotrzebowanie zamówień ze strony branży. Dobrze skalkulowane oferty, uwzględniające realne ceny na rynku budowlanym, optymalny podział ryzyk i wspólnie z branżą wypracowany system waloryzacji są gwarantem rozstrzygnięcia zaplanowanych przetargów zgodnie z harmonogramem.

Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) – najważniejsze liczby

W ramach realizacji PBDK 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) ogłosiliśmy już 176 postępowań przetargowych na roboty budowlane o łącznej długości 2 278,2 km. Podpisaliśmy 165 umów na roboty budowlane o łącznej długości 2 183,9 km i wartości ok. 71,5 mld zł, z czego do ruchu udostępniliśmy kierowcom ponad 750 km nowych dróg.

Źródło: gddkia.gov.pl