, przed wjazdem do Włoch, zobowiązani są posiadać wypełnioną deklarację oraz dodatkowo dokonać rejestracji deklaracji we włoskiej służbie zdrowia. Ponadto, kierowcy nie będą mogli przebywać we Włoszech dłużej niż 72h. Brak zastosowania się do obostrzeń będzie skutkowało nałożeniem kary pieniężnej. 

Tutaj do pobrania plik wraz z przykładowym wypełnieniem deklaracji, spisem właściwych jednostek włoskiej służby zdrowia oraz dokładne tłumaczenie z języka włoskiego:

https://www.itd-pip.pl/#!/aktualnosci/wlochy_zaswiadczenie 

Za naruszenie nowych restrykcji grozi kara w wysokości 650 EURO.

Taki stan prawny będzie obowiązywał do dnia 3 maja 2020 r.

  1. Deklaracja

 

Przed wjazdem na teren Włoch kierowca zobowiązany jest wypełnić deklarację, podając następujące informacje:

– dane osobowe;

– dokument identyfikacyjny, jego numer, podmiot wydający, okres ważności;

– miejsce przekroczenia granicy oraz datę i czas przekroczenia granicy;

– cel podróży do Włoch;

– imię i nazwisko osoby wypełniającej oraz podpis.

 

Kierowcy wykonujący usługę transportową mogą przebywać na terenie Włoch maksymalnie 72h, tylko w szczególnych przypadkach czas pobytu może zostać przedłużony o kolejne 48h. Przedłużenie pobytu o 48 godzin powinno być potwierdzone nową deklaracją. Czas liczony jest od momentu wjazdu na teren Włoch – zgodnie z podanymi w deklaracji danymi.

Wzór przykładowo wypełnionej deklaracji wraz z instrukcją wypełnienia w języku polskim dostępny jest tutaj. 

 

Link do deklaracji oraz instrukcji w języku włoskim:

https://www.camcom.bz.it/sites/default/files/uploaded_files/Coronavirus/MODELLO%20DICHIARAZIONE%20CONDUCENTI%2024%20MAR%202020.pdf?_ga=2.19437947.259930108.1587471778-520210656.1587471778

  1. Zgłoszenie kierowcy do włoskiej Służby Zdrowia

 

Kierowcy, przed wjazdem na teren Włoch, muszą zostać zarejestrowani we właściwej służbie zdrowia. Rejestracja ta musi zostać powtórzona przy każdym wjeździe. 

 

Przejście graniczne  Służba Zdrowia  Forma komunikacji  Numer telefonu  Informacje dotyczące zgłoszenia 
Brennero  ASL Alto Adige  Formularz on-line   0471/909202 

Wypełnienie formularza on-line:

https://www.sabes.it/it/news .asp?aktuelles_action=4&a ktuelles_article_id=636993  

Ventimiglia  ASL Imperia  Mailowa: 

d.franco@asl1.liguria.it 

0184/536683 

Wymagane dane do zgłoszenia: imię i nazwisko kierowca pojazdu, miejsce i data urodzenia, miejsce załadunku(zgodnie z informacją udzieloną przez pracownika ASL Gorizia) kraj pochodzenia towaru, miejsce przeznaczenia, włoska gmina docelowa, data wjazdu do Włoch, numer telefonu kierowcy we Włoszech

Frejus  ASL Torino 3  Mailowa: 

nsuma@aslto3.piemonte.it 

011/9551752 

Wymagane dane do zgłoszenia: imię i nazwisko kierowca pojazdu, miejsce i data urodzenia, miejsce załadunku(zgodnie z informacją udzieloną przez pracownika ASL Gorizia) kraj pochodzenia towaru, miejsce przeznaczenia, włoska gmina docelowa, data wjazdu do Włoch, numer telefonu kierowcy we Włoszech

Monte Bianco  ASL Aosta  Mailowa: 

igiene.pubblica@ausl.vda.it 


Kopia deklaracji kierowcy oraz  wymagane dane do zgłoszenia: imię i nazwisko kierowca pojazdu, miejsce i data urodzenia, miejsce załadunku(zgodnie z informacją udzieloną przez pracownika ASL Gorizia) kraj pochodzenia towaru, miejsce przeznaczenia, włoska gmina docelowa, data wjazdu do Włoch, numer telefonu kierowcy we Włoszech

Tarvisio  ASL Medio Friuli  Mailowa: 

sorveglianzamalattieinfettiv e@asufc.sanita.fvg.it 

0432/553264 

Wymagane dane do zgłoszenia: imię i nazwisko kierowca pojazdu, miejsce i data urodzenia, miejsce załadunku(zgodnie z informacją udzieloną przez pracownika ASL Gorizia) kraj pochodzenia towaru, miejsce przeznaczenia, włoska gmina docelowa, data wjazdu do Włoch, numer telefonu kierowcy we Włoszech

Trieste  ASL Trieste  Mailowa: 

profilassi.dip@asugi.sanita. fvg.it 

0403997490 

Wymagane dane do zgłoszenia: imię i nazwisko kierowca pojazdu, miejsce i data urodzenia, miejsce załadunku(zgodnie z informacją udzieloną przez pracownika ASL Gorizia) kraj pochodzenia towaru, miejsce przeznaczenia, włoska gmina docelowa, data wjazdu do Włoch, numer telefonu kierowcy we Włoszech

Gorizia  ASL Gorizia  Mailowa: 

infettive.profilassi@asugi.s anita.fvg.it 

0481592876 

Kopia deklaracji kierowcy oraz  wymagane dane do zgłoszenia: imię i nazwisko kierowca pojazdu, miejsce i data urodzenia, miejsce załadunku(zgodnie z informacją udzieloną przez pracownika ASL Gorizia) kraj pochodzenia towaru, miejsce przeznaczenia, włoska gmina docelowa, data wjazdu do Włoch, numer telefonu kierowcy we Włoszech

Szczegółowe informacji dot. rejestracji we włoskiej Służbie Zdrowia dostępne są tutaj:

http://www.bz.camcom.it/sites/default/files/uploaded_files/Coronavirus/ASL%20contact%20points.pdf 

Źródło: