Od 1 lipca 2019 roku taryfy eurowiniet ulegną zmianie.
Nowe taryfy zostały niedawno ogłoszone przez państwa należące do systemu eurowiniety.
Po 20 latach funkcjonowania systemu struktura taryf stanie się bardziej zróżnicowana, tak aby w lepszym stopniu odzwierciedlała czynniki środowiskowe: im niższy poziom emisji spalin pojazdu ciężarowego, tym mniejsza podwyżka cen.

Zmiana taryf odbędzie się dwuetapowo: Pierwszy etap obejmie podwyżkę dla pojazdów
ciężarowych spełniających normy od Euro-0 do Euro-4 od 1 lipca 2019 r. W przypadku Euro 5 i Euro 6 nic się wówczas nie zmienia, z wyjątkiem winiety dziennej, która dla wszystkich klas emisji będzie kosztować 12 €. Od 1 stycznia 2020 r. zostanie wprowadzona łagodna podwyżka w ramach drugiego etapu, dotycząca wyłącznie pojazdów spełniających normę Euro-5.
Dnia 27.05.2019 zostaną aktywowane nowe taryfy. Po tej dacie możliwe będzie
rezerwowanie winiet z początkiem okresu ważności od dnia 01.07.2019 r.

Źródło: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/trb-2018-2.HTML przez kraje, w których obowiązuje system
eurowniety

Eurowinietę można wygodnie nabyć za pośrednictwem witryny www.eurovignettes.eu, w
której dostępna jest również aktualna tabela taryf eurowiniet.
O eurowiniecie
to system poboru opłat i kontroli użytkowników dróg w Danii, Luksemburgu,
Holandii i Szwecji. obowiązuje pojazdy ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej
12 ton lub wyższej, na autostradach i wybranych drogach klasy A w powyższych krajach.
O :
AGES jest podmiotem obsługującym system eurowiniety na zlecenie państw, w których ten
system obowiązuje. Firma ma wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu, wdrażaniu i
obsłudze krajowych i międzynarodowych systemów poboru opłat oraz dostęp do
rozbudowanej sieci partnerskiej. Usługi firmy AGES obejmują zarządzanie klientami,
obsługę sieci punktów sprzedaży (POS) oraz rozliczanie transakcji płatności. AGES
obsługuje roczny wolumen opłat drogowych wynoszący około czterech milionów euro oraz
kilkaset punktów poboru opłat w 13 krajach europejskich.

 

Już wykupione Eurowiniety pozostają ważne do upływu terminu „Ważna do/Data
wygaśnięcia”. Nie wiąże się to z żadnymi dodatkowymi opłatami.

Stary cennik obowiązuje tylko do 30 czerwca 2019 roku. Winiety, na których data „Ważna
od/Data rozpoczęcia” to 1 lipca 2019 roku lub późniejsza, będzie rozliczana według nowego
cennika.

Zwroty są zawsze dokonywane na podstawie kwoty zapłaconej pierwotnie.

Źródło: