Strona główna/Nie udało się zaimportować tagu wpisu %s Luxemburg

Nowe taryfy eurowiniet od 1 lipca 2019 r

Od 1 lipca 2019 roku taryfy eurowiniet ulegną zmianie.
Nowe taryfy zostały niedawno ogłoszone przez państwa należące do systemu eurowiniety.
Po 20 latach funkcjonowania systemu struktura taryf stanie się bardziej zróżnicowana, tak aby w lepszym stopniu odzwierciedlała czynniki środowiskowe: im niższy poziom emisji spalin pojazdu ciężarowego, tym mniejsza podwyżka cen.[…]

Elektroniczne listy przewozowe trafią do masowego użytku – od 1 grudnia będzie sprawdzał je Beneluks

Elektroniczne listy przewozowe wychodzą z fazy jednostkowych testów.

Więcej na przegląd prasy tsl


O pracownikach delegowanych w Luksemburgu

W dniu 23 października Pani Minister Rafalska i Pan Minister Szwed wzięli udział w posiedzeniu Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Spraw Konsumenckich (Rada EPSCO). Po długich i trudnych negocjacjach Rada przyjęła podejście ogólne w sprawie zmiany dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników.

 

„W negocjacjach między państwami członkowskimi UE Polsce nie udało się osiągnąć kompromisu w […]

Płaca minimalna w kolejnym kraju UE | Kierowcy ciężarówek w USA nie chcą tachografów
Transplace: http://bit.ly/TransplaceTransINFO

Twitter: http://bit.ly/TransINFO_Twitter

Zawiadomienie o zakończeniu Eurowiniety w Belgii.

euro-vignette

Przewodnictwo Komitetu Koordynacyjnego Eurowiniety informuje:
”Państwo Belgijskie zdecydowało się od dnia 1.04.2016 nie pobierać opłat w systemie Eurowiniet dla terytorium Belgii. Od tego dnia planowane jest wprowadzenie nowego systemu opłat drogowych oparty na przejechanych kilometrach.
Do krajów objętych systemem eurowiniet należą nadal: Dania, Luksemburg, Holandia i Szwecja.”

[…]

Najbogatsze kraje chcą zmniejszyć Schengen i wyrzucić z niego m.in. Polskę, dla swojego bezpieczeństwa.

Może się okazać, że kariera naszego kraju w strefie Schengen będzie wyjątkowo krótka. Ledwie bowiem zaczęliśmy cieszyć się wolnym przejazdem przez granice, a już Schengen zaczyna się rozpadać…

Więcej na: 40ton.net