Od 28 kwietnia w Niemczech obowiązuje nowelizacja Kodeksu drogowego, której celem jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.

Zmianie uległa również wysokość kar pieniężnych nakładanych za wykroczenia drogowe. Najważniejsze zmiany dotyczą:

  1. Zmiana ograniczenia prędkości – w przypadku przekroczenia prędkości o 21 km/h na terenie miasta, kierowca otrzyma zakaz prowadzenia pojazdu przez okres 1 miesiąca. Taka sama kara będzie nakładana na kierowcę, który przekroczy prędkość prowadzenia pojazdu o 26 km/h poza terenem zabudowanym.
  2. W przypadku parkowania na chodniku lub tzw. drugim rzędzie, na kierowcę zostanie założona kara pieniężna 55 euro. 
  3. Jazda pasem awaryjnym za pojazdem uprzywilejowanym zostanie ukarana karą pieniężną w wysokości pomiędzy 240 euro a 320 euro, 2 punktami karnymi i miesięcznym zakazem prowadzenia pojazdu.
  4. Blokowanie pasa awaryjnego i uniemożliwienie przejazdu pojazdu uprzywilejowanego zagrożone jest karą w wysokości pomiędzy 200 euro a 300 euro, 2 punktami karnymi i miesięcznym zakazem prowadzenia pojazdu.
  5. Powodowanie niepotrzebnego hałasu lub emisji spalin będzie zagrożone karą pieniężną w wysokości 80 euro (np. rozgrzewanie samochodu zimą).
  6. Nieuprawniony wjazd do strefy ekologicznej będzie karany w wysokości 100 euro. 
  7. W przypadku nieutworzenia korytarza życia, na kierowcę będzie nakładana kara pieniężna w wysokości 240 euro oraz jednomiesięczny zakaz jazdy.
  8. podczas wyprzedzania pojazdów dwukołowych zobowiązani są zachować odległość 1,5 m w mieście oraz 2 m poza obszarem zabudowanym.
  9. Kierowcy pojazdów powyżej 3,5 t w trakcie skrętu zobowiązani są zmniejszyć prędkość do 7-11 km/h. W przypadku przekroczenia prędkości, kierowca naraża się na karę w wysokości 70 euro.
  10. Kierowcy zostali objęci zakazem posiadania aplikacji, która informuje o radarach. Jeżeli w trakcie kontroli okaże się, że kierowca posiada taką aplikację to zostanie na niego nałożona kara pieniężna w wysokości 75 euro.

Więcej informacji znajduje się na stronie niemieckiego Ministerstwa Transportu: 

https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/K/stvo-novelle-streetlovestory.html

Opracowanie