//Węgry – potwierdzenie badania technicznego wymagane w pojeździe.

Węgry – potwierdzenie badania technicznego wymagane w pojeździe.

zaleca przechowywanie w pojazdach dokumentu potwierdzającego badanie techniczne w przypadku wykonywania przewozów na Węgrzech. Za jego brak grozi nawet 10 tys. zł kary!
Potwierdzenie badania technicznego

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych rekomenduje wyposażenie pojazdów w dodatkowy dokument, jakim jest zaświadczenie o przeprowadzeniu badania technicznego, wydane przez diagnostów na stacji kontroli pojazdów. Jak informuje ZMPD w przypadku kontroli na terytorium Węgier brak takiego dokumentu może skończyć się mandatem nawet w wysokości 800 000 UHF (ponad 10 tys. zł). Zrzeszenie zgłosiło się z tą sprawą bezpośrednio do Ministerstwa Transportu.

Strona węgierska powołuje się na Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/47/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie drogowej kontroli technicznej dotyczącej zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się w Unii, a dokładnie na art. 7:

„Artykuł 7 Obowiązki

1.Państwa członkowskie wymagają, aby świadectwo zdatności do ruchu drogowego odpowiadające najbardziej aktualnemu badaniu zdatności do ruchu drogowego lub jego kopia lub – w przypadku wydania elektronicznego świadectwa zdatności do ruchu drogowego – uwierzytelniony lub oryginalny wydruk takiego świadectwa oraz protokół najbardziej aktualnej drogowej kontroli technicznej były przechowywane w pojeździe, jeżeli są one dostępne. Państwa członkowskie mogą zezwolić swoim organom na akceptowanie elektronicznych materiałów dowodowych takich kontroli, jeżeli informacje na ten temat są dostępne.

2.Państwa członkowskie wymagają, aby przedsiębiorcy i pojazdu podlegającego drogowej kontroli technicznej współpracowali z funkcjonariuszami służb kontrolnych oraz zapewniali dostęp do pojazdu, jego części i wszelkiej właściwej dokumentacji do celów kontroli.

3.Państwa członkowskie zapewniają, aby odpowiedzialność przedsiębiorców za utrzymywanie wykorzystywanych przez nich pojazdów w stanie zapewniającym bezpieczeństwo i w stanie zdatności do ruchu drogowego została określona, bez uszczerbku dla odpowiedzialności kierowców tych pojazdów.”

Może to oznaczać, że nie tylko , ale wszystkie kraje członkowskie UE będą chciały w przyszłości wprowadzić podobne wymagania w swoich krajach. Warto zatem zgodnie z powyższymi przepisami wyposażyć pojazd w odpowiednie zaświadczenie lub jego kopię.

W Polsce łagodniejsze przepisy

Wprowadzone obostrzenia dokumentacyjne mogą zaskakiwać, tym bardziej, że w Polsce te obowiązki zostały ograniczone do minimum i już od października zeszłego roku nie jest wymagane przewożenie w pojeździe nawet dowodu rejestracyjnego czy polisy ubezpieczeniowej. Jednak wykonując przewozy międzynarodowe, w celu złagodzenia przebiegu kontroli, warto zadbać o komplet dokumentów w pojeździe.


Źródła:

Źródło: https://www.ocrk.pl/aktualnosci/wegry-potwierdzenie-badania-technicznego-wymagane-w-pojezdzie/

O Autorze:

Raff
Kierowca zawodowy w transporcie międzynarodowym. Obecnie od kilku lat (cysterny / kontenery spożywcze oraz chemiczne ADR). Doświadczenie zawodowe w transporcie międzynarodowym obejmującym kierunki: PL, CZ, SK, SLO, LT, LV, EST, D, A, H, HR, RO, BG, I, E, F, MC, NL, B, L, UK, IRL, DK, S, N, FIN, RUS, UA.

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o