W odpowiedzi na pytanie jednego z kolegów…

Osobiście tego typu praktyki uważam za patalogię. Informacje które uzyskałem zamieszczam poniżej.

Wysokości grzywien nakładanych na kierowców za naruszenia w postaci:

– Wykonywania przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące lub w cyfrowe urządzenie rejestrujące, do którego podłączone zostało niedozwolone urządzenie dodatkowe wpływające na niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia rejestrującego.
– Jednoczesnego używania kilku wykresówek lub kart kierowców albo cudzej wykresówki lub karty,
znajdują się w Załączniku nr 1 do ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym.

LINK TUTAJW obu przypadkach grozi ukaranie mandatem w wysokości 2000 złotych, lub sprawa kierowana jest do sądu rejonowego. Kierowca jest zobowiązany do wykonania pauzy. W stosunku do przedsiębiorcy zostaje wszczęte postępowanie administracyjne oraz często dokonywana jest kontrola ITD w przedsiębiorstwie transportowym.

Zatrzymana karta, jeśli należy do innego kierowcy jest przekazywana do organu, który wydał kartę (PWPW-Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych), gdzie jest unieważniana, a następnie niszczona.

Policja nie prowadzi ewidencji takich naruszeń.

Źródło:
Komenda Główna Policji-Biuro Ruchu Drogowego Wydział Opiniodawczo-Analityczny.
Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

 

Przeczytaj również:

http://www.witd.gorzow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=309:jednoczesnie-na-cudzej-karcie-kierowcy-i-na-magnesie-2016-05-20&catid=7&Itemid=125