Między 13 a 19 maja 2019 r. na europejskich drogach odbywają się samochodów ciężarowych oraz autobusów. Udział bierze 27 europejskich krajów należących do sieci policji drogowej .

Nacisk zostanie położony na czas jazdy i odpoczynku kierowów, a także na stan techniczny pojazdów w tym sprawność układów elektrycznych.

Kontrolowane będzie również prawidłowe zabezpieczenie ładunku i właściwe wyposażenie autokarów oraz sprawność układów elektrycznych.

Oprócz karania za naruszenia będą również informowani o zagrożeniach. Szczególny nacisk organów kontrolujących skupi się na rosnącym problemie odwracania uwagi w ruchu drogowym i stwarzanie niebezpiczeństwa poprzez  korzystanie z telefonów komórkowych .

Kontrole będą prowadzone w krajach należących do organizacji TISPOL, czyli w: Austrii, Belgii, Bułgarii, na Cyprze, Chorwacji, Czechach, Danii, Niemczech, Francji, Finlandii, Grecji, na Węgrzech, w Irlandii, na Litwie, w Luksemburgu, Holandii, Norwegii, Polsce, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii Estonii i we Włoszech. Serbia ze statusem obserwatora takie akcje organizuje kilka razy w roku.

Źródło: tispol.org  Foto: lubuska..gov.pl