Zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie czeskiej Inspekcji Pracy link, pracownicy delegowani do pracy na terytorium Czech powinni posiadać przy sobie przetłumaczoną umowę o pracę i . Obowiązek ten dotyczy również pracowników mobilnych, w tym przewoźników drogowych.Za brak umowy w pojeździe organy Inspekcji Pracy mogą ukarać przewoźnika grzywną w wysokości do 500.000 CZK (ok. 83 300 PLN). Należy jednak pamiętać, że ww. przepisy obowiązują już od 1 kwietnia 2017 roku. Z informacji, które posiadają Eksperci VIAON – do tej pory żadna z firm transportowych nie została ukarana w związku z brakiem w kabinie pojazdu umowy o pracę.

Źródło: ocrk.pl