Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Turku prowadzą działania w trakcie których sprawdzają czy na samochodach ciężarowych i naczepach nie zalega śnieg i lód. Pamiętajmy, że obowiązkiem jest dokładne przygotowanie auta do jazdy.Dzięki lustrze na wysięgniku policjanci mogą sprawdzić czy na dachach i naczepach samochodów ciężarowych nie zalegają warstwy śniegu i lodu. Spadający lód z naczep samochodów ciężarowych stanowi poważne zagrożenie w ruchu drogowym.

Zanim ruszymy w drogę zwracajmy uwagę w jakim stanie znajduje się nasz pojazd. Trzeba pamiętać nie tylko o takich elementach jak ogumienie, oświetlenie, układ kierowniczy, ale także odpowiednie oczyszczenie i przygotowanie pojazdu do jazdy. Szczególnie ważne jest to w takich warunkach jakie panują obecnie.

Pamiętajmy, że na kierujących spoczywa obowiązek przygotowania do jazdy pojazdu w taki sposób, aby nie stwarzał zagrożenia dla innych użytkowników dróg i dla niego samego. Taki obowiązek wynika, m.in. z Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym i art. 66, którego pierwszy punkt stanowi ,,Pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego: nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę.

W trakcie pełnionych służb policjanci w dalszym ciągu będą prowadzać pod kątem przygotowania pojazdów ciężarowych  w taki sposób, aby nie zagrażały innym użytkownikom dróg.

Nikt nie może zwolnić kierowcy od odpowiedzialności za w ruchu drogowym.