Jak informuje trans., od 1 lipca zapłacą za odbycie 45 h pauzy w kabinie samochodu ciężarowego.

Portal zwrócił się do hiszpańskiego resortu odpowiedzialnego za transport z prośbą o wyjaśnienie. Ministerstwo potwierdziło, że projektowane obecnie rozporządzenie wykonawcze ustawy o transporcie drogowym (ROTT) przewiduje kary za spędzenie 45-godzinnego odpoczynku w pojeździe.

Wejdzie ono w życie 1 lipca br. Wówczas Hiszpanie rozpoczną egzekwowanie zakazu odbierania regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie ciężarówki. Na razie wysokość mandatu za wykroczenie nie jest znana.

ROTT zawierać nowy nowy typ wykroczenia, który dołączy do przewidzianych już w ustawie naruszeń związanych z czasem obowiązkowego odpoczynku. Zróżnicowanie stopnia naruszenia będzie zależne od czasu odpoczynku spędzonego w kabinie.

Źródło oraz pełny tekst: trans.info    Foto: pixabay.com
0 0 vote
Article Rating