Na pomoc w ramach Tarczy Antykryzysowej zdecydowało się wiele firm. W dobie pandemii, ograniczonych możliwości handlowych oraz spadających obrotów, każde wsparcie jest dla przedsiębiorców na wagę złota. 

Z nowego wsparcia skorzystają , którzy:

– są małym lub średnim przedsiębiorstwem prowadzącym pełną księgowość

– prowadzą działalność przez 12 miesięcy

– przychody za ostatni okres obrachunkowy są na poziomie min. 4 mln zł

– ostatni rok zakończył się dodatnim wynikiem EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) oraz dodatnim wynikiem finansowym netto

 

 Firmy, które spełniają powyższe kryteria mogą skorzystać z:

  1. LEASINGU OPERACYJNEGO Z KARENCJĄ W SPŁACIE 

– leasing operacyjny przeznaczony na refinansowanie posiadanych leasingów w komercyjnych spółkach i towarzystwach leasingowych

– dla firm z sektora MŚP o obrotach powyżej 4 mln zł i posiadających dodatnie wyniki za 2019 r. (pozytywna EBITDA i wynik netto) oraz prowadzących pełną księgowość

– wiek pojazdu i/lub naczepy do 3 lat

– pojazd i/lub naczepa powyżej 3,5 t

– kwota leasingu do 5 mln zł netto dla klienta

– okres finansowania do 6 lat (łącznie z karencją)

– karencja w spłacie rat leasingowych do 12 miesięcy

– oprocentowanie: WIBOR 1M + marża zgodna z siatką cen dla produktu

– opłata wstępna (czynsz inicjalny) – 0%

– opłaty manipulacyjne 0%

– ubezpieczenie OC/AC/NNW w okresie umowy leasingu łącznie z karencją opłacone przez leasingodawcę, a koszt doliczony do rat po rozpoczęciu miesięcznego harmonogramu spłat

– zabezpieczenie leasingu: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC, poręczenie głównych udziałowców leasingobiorcy

 

  1. POŻYCZKI OBROTOWEJ NA FINANSOWANIE DEFICYTU W KAPITALE OBROTOWYM

– pożyczka przeznaczona na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym dla klientów z sektora MŚP o obrotach powyżej 4 mln zł i posiadających dodatnie wyniki za 2019 r. (pozytywna EBITDA i wynik netto) oraz prowadzących pełną księgowość

– kwota pożyczki: 0,8 mln zł – 5 mln zł

– okres finansowania do 6 lat

– wydłużony okres karencji w spłacie kapitału do 15 miesięcy

– oprocentowanie rynkowe: WIBOR 1M + marża zgodnie z siatką marż stosowaną w Parametryzatorze pożyczkowym

– prowizja przygotowawcza 0,2%, brak prowizji za przedterminową spłatę, za rozpatrzenie wniosku i od niewykorzystanej kwoty pożyczki

– pożyczka uruchamiana jednorazowo lub w transzach

– zabezpieczenie pożyczki: hipoteka na nieruchomości i inne standardowe zabezpieczenia akceptowane przez ARP S.A. (minimum 120% wg wartości rynkowej), wykorzystanie wsparcia Funduszy Poręczeniowych KGP oraz zabezpieczenia uzupełniające: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc, poręczenie wg prawa cywilnego głównych udziałowców pożyczkobiorcy

 

  1. POŻYCZKA OBROTOWA FINANSUJĄCA WYPŁATĘ WYNAGRODZEŃ W SEKTORZE MŚP

– pożyczka w kwocie netto wymaganej do finansowania deficytu funduszu wynagrodzeń przedsiębiorstwa, pożyczka stanowiąca również uzupełniające źródło finansowania wynagrodzeń u przedsiębiorcy obok innych źródeł finansowania przewidzianych w ramach Tarczy Antykryzysowej

– środki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników w celu utrzymania stanu zatrudnienia i kontynuacji prowadzonej działalności

– dla klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw z potwierdzonym deficytem płynności bieżącej

– pożyczka przekazywana bezpośrednio na rachunki pracownicze (przez ARP lub za pośrednictwem Agenta operacyjnego (wybrany bank)),

– możliwość wypłaty pożyczki na rachunek bieżący przedsiębiorcy z obowiązkiem udokumentowania celowości wydatkowania środków z pożyczki

– pożyczka przyznawana w oparciu o weryfikację luki płynnościowej na podstawie potwierdzenia niewystarczających środków na wypłatę wynagrodzeń (np. wyciąg z rachunku bankowego) i analizy krótkiej płynności (analiza weryfikacyjna za pośrednictwem własnych zasobów lub za pośrednictwem Agenta operacyjnego)

– oprocentowanie rynkowe: WIBOR 1M + marża zgodnie z siatką marż stosowaną w Parametryzatorze pożyczkowym

– prowizja przygotowawcza 0,2%, brak prowizji za przedterminową spłatę, za rozpatrzenie wniosku i od niewykorzystanej kwoty pożyczki (możliwa opłata finansująca ew. koszty Agenta operacyjnego)

– okres finansowania do 2 lat

– wydłużony okres karencji w spłacie kapitału do 12 miesięcy

– pożyczka uruchamiana jednorazowo lub w transzach

– zabezpieczenie: dla ekspozycji do 200 tys. zł: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc oraz poręczenie głównych udziałowców pożyczkobiorcy; dla pożyczek > 200 tys. zł zabezpieczenie pożyczki: hipoteka na nieruchomości i inne standardowe zabezpieczenia akceptowane przez ARP S.A. (minimum 120% wg wartości rynkowej), wykorzystanie wsparcia Funduszy Poręczeniowych KGP oraz zabezpieczenia uzupełniające: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc, poręczenie wg prawa cywilnego głównych udziałowców pożyczkobiorcy

 

 

               Wnioski można składać on-line. Więcej informacji na stronie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Opracowanie:

Photo on Foter.com