Kartę wnioskować mogą pojazdów używanych do przewożenia towarów lub osób gdy dopuszczalna masa całkowita pojazdu, włącznie z przyczepą lub naczepą, przekracza 3,5 tony.

Dotyczy to również kierowców pojazdów pasażerskich, przystosowanych do przewożenia ponad dziewięciu osób włącznie z kierowcą.
Karta ta umożliwia identyfikację kierowcy i przypisanie do odpowiedniej osoby danych dotyczących przejazdów rejestrowanych przez moduł tachografu.
Na karcie kierowcy zapisywane są dane dotyczące przejazdów, postojów, odpoczynków i innych prac wykonanych przez określonego kierowcę.
wydawana jest na okres 5 lat, ale nie na dłuższy niż okres ważności prawa jazdy posiadanego przez kierowcę.
Kierowca może dysponować tylko jedną ważną kartą kierowcy.
Kierowca jest upoważniony do korzystania wyłącznie z karty kierowcy personalizowanej przy użyciu jego danych osobowych.
Kierowca nie może korzystać z karty kierowcy w przypadku uszkodzenia lub przekroczenia daty ważności karty.Wniosek o wydanie karty kierowcy można złożyć w formie papierowej (wydrukowany i wypełniony wniosek przesyłamy tradycyjną pocztą) lub w formie elektronicznej z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Aby uniknąć błędów i przyspieszyć proces wydania karty należy zapoznać się z instrukcją wypełniania wniosku oraz z najczęściej popełnianymi błędami. Wszystkie niezbędne informacje oraz wzory wniosków do pobrania znajdują się poniżej:

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosku o wydanie karty do tachografu znajdziemy w linku poniżej:

http://info-car.pl/infocar/tachograf/procedura-skladania-kk.html

Pod tym adresem https://info-car.pl/infocar/tachograf/sprawdz-status.html?cardType=KK

podając swój numer pesel natomiast sprawdzimy online status realizacji swojej karty na którą oczekujemy.


Na jaki okres wydawana jest karta do tachografu cyfrowego?

Po pozytywnej weryfikacji danych, o których mowa w ustawie, podmiot
wydający karty wydaje kartę na okres:

-5 lat, nie dłuższy jednak niż okres ważności prawa jazdy posiadanego przez kierowcę – w przypadku karty kierowcy.

-5 lat – w przypadku karty przedsiębiorstwa.

-1 roku, nie dłuższy jednak niż okres ważności zaświadczenia, o którym mowa w
art. 16 ust. 2, posiadanego przez technika warsztatu – w przypadku karty
warsztatowej.
-wskazany we wniosku o wydanie karty, nie dłuższy jednak niż 5 lat – w
przypadku karty kontrolnej.

Karta kierowcy i karta warsztatowa są kartami imiennymi. Karta kontrolna
może być kartą imienną.


Czy powinno się zwracać starą kartę do tachografu?

Tak. Starą kartę należy zwrócić do PWPW S.A.

Każdy kierowca do otrzymanej listownie karty ma dołączone pismo informujace nas o tym. A jak jest w praktyce wiemy… Kartę kierowca chowa do portfela, list natomiast ląduje w koszu na śmieci.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 180 poz.1494) właściciel karty ma obowiązek zwrócić dokument do PWPW S.A, nie wcześniej jednak niż po upływie jego terminu ważności.

Kierowca natomiast powinien posiadać starą kartę przy sobie przynajmniej przez kolejne 28 dni, w celu możliwości dokonania ewentualnej kontroli przez uprawniony organ.

W odpowiedzi jaką uzyskałem na zapytanie co w przypadku gdy nie zwrócę starej karty… zostałem poinformowany, że PWPW S.A nie jest uprawnione do nakładania kar, obecnie również nikt tego nie egzekwuje. Natomiast ustawa przewiduję karę za niezwrócenie karty w kwocie do 10 000 pln.

Jak zostałem poinformowany na infolinii Wytwórni Papierów Wartościowych, lepiej zwrócić starą kartę i mieć „spokojna głowę”, ponieważ nic nie stoi na przeszkodzie aby jakiś „mądry minister” wpadł na pomysł sprawdzenia ewidencji niezwróconych kart i wyegzekwował mandat karny wraz z należnymi odsetkami od kierowców i nie tylko. A z pewnością nie byłyby to małe kwoty.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych

Tekst aktu: D20051494L.pdf
Tekst ogłoszony: D20051494.pdf
Tekst ujednolicony: D20051494Lj.pdf