W odcinku Adam dokonuje przeglądu najważniejszych elementów wyposażenia skrzynki narzędziowej . Prezentuje subiektywną opinię o tym co może przydać się w trasie. Gospodarz kanału wskazuje, w jakich sytuacjach mogą przydać się poszczególne narzędzia.