/, Strona Główna/Kiedy możemy jechać na opcji OUT w tachografie ciągnikiem siodłowym.

Kiedy możemy jechać na opcji OUT w tachografie ciągnikiem siodłowym.

Tryb OUT w tachografie – czy korzystasz z niego prawidłowo?
, jak wiadomo, towarzyszy zawodowemu niemalże w każdej sekundzie jego
pracy. Są jednak wyjątki, kiedy możemy o nim na chwilę zapomnieć – odpoczynek w domu, święta
czy też… jazda. Dokładnie tak! Tachograf, w niektórych sytuacjach może nie rejestrować czasu
pracy. Zobacz w jakich.
Tryb OUT to procedura związana zakresem stosowania Rozporządzenia nr 561/2006, 165/2014 oraz
umowy AETR. Oznacza sytuację wyłączenia danego przejazdu z przepisów dot. przewozów
drogowych rzeczy lub osób. W tym czasie pojazd (oraz kierowca) nie podlegają obowiązkowi
rejestrowania swojej aktywności w tachografie. Tym samym kierujący nie jest zobowiązany do
przestrzegania ograniczeń czasu jazdy oraz odpoczynków wynikających bezpośrednio z
Rozporządzenia nr 561/2006.

Dla kogo OUT?
W związku z tym, że niektóre firmy, a tym samym pojazdy, realizują specyficzne i niestandardowe
przewozy, ustawodawcy postanowili wyłączyć je spod przepisów. – Często słyszymy, że kierowcy jadą
na „oucie”. Może się tak stać wtedy, gdy są to np. przewozy odpadów komunalnych. Należy jednak
pamiętać, że jeżeli ten sam kierowca dostanie zlecenie od dyspozytora, aby odebrał odpady od firmy
(np. opakowania po zakupionych towarach, odpady biurowe), taki przejazd nie podlega już pod
wykluczenia. Zatem praca takiego kierowcy musi zostać w pełni udokumentowana przez tachograf.
Jest to o tyle istotne, że firmy, które chcą trudnić się wywozem odpadów komunalnych i zdecydują się
na demontaż tachografu, muszą pamiętać o tym, że w przyszłości nie mogą realizować innych
operacji, które wymagają obecności urządzenia rejestrującego – tłumaczy Mariusz Hendzel, ekspert
Kancelarii Transportowej .
Dodatkowo z wyłączenia można korzystać również w trakcie przewozu płodów rolnych w
gospodarstwie, jak i podczas przejazdów serwisowych i w trakcie konserwacji pojazdu. Z trybu OUT
kierowca skorzysta również podczas przejazdu, który jest nieprzystosowany do przewozu rzeczy, np.
wtedy, gdy porusza się samym ciągnikiem siodłowym. Rozporządzenie 561/2006 wyłącza również
pomoc drogową (do 100 km od bazy) oraz przewozy osób na linii regularnej do 50 km.

Warto pamiętać
Należy również pamiętać o tym, że w związku z dodatkowymi regulacjami, przedsiębiorcy bardzo
często mylą się co do tego, czy dany przejazd to przejazd w trybie OUT czy też nie. – W różnych
sytuacjach pojawiają się różne ograniczenia możliwości zastosowania tego przepisu (jednym z nich
jest wspomniany wcześniej przewóz odpadów). Najczęściej jest to odległość od bazy przedsiębiorstwa
(50 – 100 km). Natomiast niektóre wyłączenia nie są objęte ograniczeniem pod względem odległości, np. przejazd zupełnie nowym pojazdem, nieprzystosowanym do przewozu rzeczy – kontynuuje
Mariusz Hendzel, ekspert Kancelarii Transportowej ITD-PIP.
Najczęściej wyłączenie z przepisów stosuje się w sytuacji napraw, konserwacji lub podczas
przejazdów po terenach budowy, obszarach niepublicznych. I tym samym, np. dojazd do serwisu na
przegląd, konserwację lub naprawdę, jest wyłączony z przepisów o czasie pracy jedynie wtedy, gdy
nie jest częścią normalnej trasy tego pojazdu z załadunkiem lub na załadunek. Jeśli kierowca odwiedzi
serwis „po drodze”, wyłączenie nie będzie uznane.

Przewóz na pusto – w trybie OUT czy nie?
Najwięcej kontrowersji w wypadku wykluczenia spod przepisów, budzi przewóz „na pusto”. – Często
do naszej Kancelarii trafiają przedsiębiorcy oraz kierowcy, którzy pytają o to, czy przejazd powrotny
bez załadunku może być realizowany w trybie OUT. Odpowiedź jest jedna: nie. Co do zasady, pod
regulacje dla transportu drogowego rzeczy czy też osób podlegają pojazdy przystosowane do takich
przewozów. Niekoniecznie załadowane, czy też nie. Jeżeli w danym przedsiębiorstwie nadal pojawiają
się wątpliwości interpretacyjne, zapraszamy na konsultacje. Najwięcej kłopotów sprawiać mogą
przejazdy na liniach regularnych, wywóz odpadów komunalnych czy też pomoc drogowa, gdyż
właśnie te sytuacje są dodatkowo określone kolejnymi ograniczeniami – przekonuje Mariusz Hendzel,
ekspert Kancelarii Transportowej ITD-PIP.

Źródło: Kancelaria transportowa ITD-PIP   

O Autorze:

Rafał Pijanowski
Kierowca zawodowy w transporcie międzynarodowym. Obecnie od kilku lat (cysterny / kontenery spożywcze oraz chemiczne ADR). Doświadczenie zawodowe w transporcie międzynarodowym obejmującym kierunki: PL, CZ, SK, SLO, LT, LV, EST, D, A, H, HR, RO, BG, I, E, F, MC, NL, B, L, UK, IRL, DK, S, N, FIN, RUS, UA.

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o