W kolejnym odcinku odpowiedzi na trzy pytanie o :

00:44 – Czy nowo zakupionym pojazdem ciężarowym można jechać do bazy bez karty ?

03:05 – Czy ogrzewanie postojowe w pojeździe na ma oddzielny zbiornik na ON?

05:11 – Czy pojazdy napędzane gazem mogą wjeżdżać do tunelów?