CZAS PRACY KIEROWCY. ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE MIEJSCA PRACY.

/, Strona Główna/CZAS PRACY KIEROWCY. ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE MIEJSCA PRACY.

CZAS PRACY KIEROWCY. ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE MIEJSCA PRACY.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 art. 34, ust.7 kierowca ma obowiązek „wprowadzać w tachografie cyfrowym symbole państw, w których rozpoczyna i kończy dzienny okres pracy”. Zatem kierowca wkładając kartę do tachografu po odpoczynku dziennym lub tygodniowym powinien wskazać kraj, w którym rozpoczyna pracę oraz przed odpoczynkiem dziennym lub tygodniowym wskazać państwo zakończenia zmiany. Ma to wpływ na .MIEJSCE ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA PRACY

Kierowca ma możliwość wprowadzenia wpisu miejsca rozpoczęcia i zakończenia pracy – podczas wkładania i wyjmowania karty z tachografu cyfrowego oraz manualnie przy rozpoczęciu zmiany pracy nawet wtedy, kiedy karta jest już zalogowana w tachografie. Należy jednak podkreślić, iż drugi ze sposobów logowania się może spowodować naruszenie. Zgodnie z Rozporządzeniem nr 165/2014 kierowca ma obowiązek wprowadzać pracy, zatem ten wpis nie może zostać potraktowany jako moment, kiedy kierowca swobodnie dysponuje swoim czasem. Fakt ten w praktyce kontrolnej jest interpretowany jako minuta aktywności innej pracy.

W poniższym przykładzie kierowca zalogował się – rozpoczął pracę we Francji o godzinie 07:05, a tym samym rozpoczął dzienny okres pracy. Wylogowanie nastąpiło o godzinie 22:38 co spowodowało, że jego odpoczynek zaczął liczyć się od tego momentu. W dobie kierowcy czas odpoczynku wyniósł 8 godzin i 27 minut. Postępowanie takie naraża kierowcę oraz przedsiębiorstwo na grzywnę podczas kontroli za zbyt krótki odpoczynek dzienny.

czas-pracy-kierowcy-1

 

ZBYT CZĘSTE ZAZNACZANIE KRAJU ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA PRACY

Kolejnym zagrożeniem dla kierowców związanym z logowaniem się jest zbyt częste zaznaczanie kraju rozpoczęcia i zakończenia pracy, co powoduje, że nie wszystkie wpisy są zapisywane na karcie kierowcy. Należy zaznaczyć, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady (EWG) 3821/85, TCS 404, które w dalszym ciągu pozostaje dokumentem właściwym w zakresie nieuregulowanym w Rozporządzeniu nr 165/2014, karta kierowcy ma przechowywać minimum 84, a maksymalnie 112 wpisów, w zależności od typu karty. W przypadku polskich kart kierowców wydawane są karty o pojemności 112, więc jeżeli kierowca dokonuje dwóch wpisów kraju na dzień, to pojemność jego karty wynosi 56 dni. Jednak jeżeli np. w zespole wykonuje 6 wpisów (przy każdej zmianie karty) to zapisze się tylko 18 dni, a to może również przyczynić się do nałożenia grzywny podczas kontroli czasu pracy kierowcy.

czas-pracy-kierowcy-2

 

GRZYWNY W EUROPIE ZACHODNIEJ

Obecnie w Polsce brak dokonania wpisu kraju rozpoczęcia i zakończenia pracy nie wiąże się z grzywną. Natomiast w Europie Zachodniej braki te podczas kontroli powodują nałożenie mandatów w wysokości od 30 euro do 150 euro, w zależności od taryfikatora danego państwa.

W Hiszpanii oprócz wyboru państwa należy również podać region, w którym kierowca rozpoczyna i kończy pracę. Zastrzeżenie to jest zgodne z Rozporządzeniem nr 165/2014, które umożliwia państwom członkowskim wymóg podawania przez kierowców bardziej szczegółowych informacji np. danych geograficznych.

Podsumowując, pomimo braku kary w Polsce, fakt prawidłowego zaznaczania państwa rozpoczęcia i zakończenia pracy ma istotny wpływ na czas pracy kierowcy i jego analizę, w szczególności rejestrowania wszystkich aktywności względem bazy firmy, czy też miejscem zamieszkania kierowcy oraz porównywania rzeczywistych przebiegów pojazdu z teoretycznymi.

 


Autor:

Daria Panek, Specjalista ds. Szkoleń

Źródło: ocrk.pl

About the Author:

Rafał
Kierowca zawodowy w transporcie międzynarodowym. Obecnie od kilku lat (cysterny spożywcze). Doświadczenie zawodowe w transporcie międzynarodowym obejmującym kierunki: PL, CZ, SK, SLO, LT, LV, EST, D, A, H, HR, RO, BG, I, E, F, MC, NL, B, L, UK, IRL, DK, S, N, FIN, RUS, UA.

2 komentarze

  1. młody 4 grudnia 2017 at 18:28 - Reply

    Czy może mi ktoś potwierdzić czy to prawda że jeżeli to robię zbyt dużo rozpoczęcia i zakończenia pracy, to w pewnym momencie jest to traktowane jako wykroczenie i mandat?

  2. Maciek 8 lipca 2018 at 19:44 - Reply

    Nie ma przepisu, który zabrania wpisów zakończenia zmiany, podczas trwania pauzy. Kwalifikatorem legalności takiego postępowania, ewentualnej kary, jest to czy robimy to z „własnej woli”, czy otrzymaliśmy polecenie od zwierzchnika. Jak robimy to na polecenie, wówczas rzeczywiście wpis przerywa pauzę, jak robimy to z własnej inicjatywy to wpis pauzy nie przerywa. Sprawa przestudiowana na własnej skórze. W ITD 90% kontrolerów nie zwraca na to uwagi, w przypadku kar od pozostałych 10, samo ITD poleca odwołanie, powołując się na dowolne dysponowanie własnym czasem. Za granicą może być trudniej, jednak prawo jest po naszej stronie. To, że Węgrzy, Francuzi czy Hiszpanie wypiszą mandat, nie znaczy, że mają rację. Pewnie o 20 euro nie ma co się włóczyć po hiszpańskich sądach, ale przy 1000 sprawa już wygląda inaczej.
    Oczywiście bezpieczniej jest nie robić wpisów podczas pauzy, a dopiero po pauzie. Pozdrawiam

Dodaj komentarz