to nazwa nowej platformy online, służącej do zakupu winiet na Litwę, Łotwę i Estonię. Euro Service jest jedynym operatorem kart paliwowych, który umożliwia korzystanie z tej aplikacji. Narzędzie dostępne jest na stronie www.a-toll.eu. Można pobrać je za darmo z App Store lub Google Play.

A-Toll umożliwia wygodne opłacanie zakupu winiet przez Internet. Aplikacja pozwala na dokonanie zakupu w wyprzedzeniem. W przypadku klientów DKV koszt transakcji zostaje doliczany do zbiorczej faktury za inne produkty i usługi.

Narzędzie A-Toll oferuje oddzielny dostęp do konta dla zarządców flot oraz kierowców. Menedżer floty decyduje, czy chce samodzielnie zamawiać i dzięki temu w pełni kontrolować wydatki i terminy ważności. Jeśli woli, może nadawać dostępy do aplikacji swoim kierowcom, którzy z własnego telefonu w szybki i prosty sposób kupują winietę. Po uzyskaniu dostępu, wystarczy zalogować się do portalu (w przypadku klientów DKV należy podać numer karty DKV), wybrać kraj oraz typ , a następnie potwierdzić zamówienie.

Płatne drogi na Litwie, Łotwie i w Estonii
Przypomnijmy, że na terenie Litwy opłatami objęte są drogi od A1 do A18. Obowiązkowi płatności myta podlegają wszystkie pojazdy ciężarowe od 3,5 t i autobusy mające 8 lub więcej miejsc siedzących. W ofercie znajdują się winiety: dzienne, tygodniowe, miesięczne i roczne.

Na terenie Łotwy płatne są przejazdy autostradami. Opłaty pobierane są od wszystkich pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 3 t lub większej. Opłata rozliczana jest – w zależności od okresu obowiązywania – w formie winiety dziennej, tygodniowej, miesięcznej lub rocznej.

W Estonii opłaty pobierane są za korzystanie ze wszystkich dróg publicznych. Obowiązują pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony. Obowiązek wykupienia winiety nie dotyczy autobusów. Możliwe jest wykupienie winiety czasowej, dostępne są następujące opcje: winieta dzienna, tygodniowa, miesięczna, trzymiesięczna lub roczna.

Koszt serwisu
Poprzez platformę A-Toll można kupować winiety na poszczególne kraje we wszystkich dostępnych konfiguracjach. Klienci DKV powinni się rejestrować w serwisie za pośrednictwem swojego opiekuna w DKV. Opłata operatora A-Toll za zakup pojedynczej winiety wynosi 0,85 euro w Estonii oraz na Łotwie, natomiast jest tymczasowo zwolniona z opłaty serwisowej.

Więcej na: www.dkv-euroservice.com
0 0 vote
Article Rating